Τεχνικό Γραφείο
Καραποστόλη


Προφίλ


Αιμιλία Καραποστόλη
διπλωματούχος αρχιτέκτονας, ΜΑ, PhD ΑΠΘ
ενεργειακός επιθεωρητής ΑΜ 7530

Αναστασία Καραποστόλη
διπλωματούχος αρχιτέκτονας ΑΠΘ

Οι Υπηρεσίες μας


μελέτες, επιβλέψεις, κατασκευές

ανακαινίσεις, αισθητική αναβάθμιση

βεβαιώσεις μηχανικού, άδειες λειτουργίας, τακτοποιήσεις αυθαιρέτων κατασκευών

πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης

προπλάσματα, τρισδιάστατες αναπαραστάσεις, γραφιστική σύνθεση, ερευνητική εργασία

ακουστικές μετρήσεις, ηχητικά και καλλιτεχνικά περιβάλλοντα

Επικοινωνία


Τεχνικό Γραφείο Αιμιλία & Αναστασία Καραποστόλη
Λευκωσίας 18, 55133
Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 2310 456290
Εmail: studio@karapostoli.gr